TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG GIÓ VAV BOX

HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI LƯU LƯỢNG GIÓ - VAV BOX Hệ thống biến đổi lưu lượng gió VAV – Box là gì? Hệ thống VAV – Variable Air Volume, là một bộ thiết bị điều khiển tốc độ, lưu lượng gió cấp cho những không gian cần có sự thay đổi về lưu lượng tải. Hệ thống này thường được tìm thấy phổ biến trong các hệ thống điều hòa không khí và thông gió của các văn phòng, trung tâm...

Hotline 24/7