TÍNH CHỌN VẬN TỐC GIÓ CHO ĐƯỜNG ỐNG GIÓ VÀ MIỆNG GIÓ TRONG THIẾT KẾ HVAC

1. Các gặp phải khi tính kích thước ống gió, miệng gió Tính chọn vận tốc gió cho ống gió, miệng gió như thế nào là hợp lý? Đây là vấn đề mà kể cả những bạn kỹ sư có nghiều năm kinh nghiệm, thì không phải ai cũng có thể hiểu rõ, Để tính toán kích thước miệng gió, ống gió khi đã có thông tin vận tốc và lưu lượng. Thì hầu như ai cũng có thể dễ dàng...

Hotline 24/7