HỆ THỐNG THÔNG GIÓ LÀ GÌ? CẤU TẠO, PHÂN LOẠI RA SAO?

Hệ thống thông gió đóng vai trò rất quan trọng trong các công trình: Tòa nhà, nhà xưởng, trung tâm thương mại,... Hệ thống giúp đảm bảo việc lưu thông, trao đổi khí tươi bên ngoài vào và thải bụi bẩn. Vậy hệ thống thông gió là gì? Cấu tạo và phân loại ra sao?  Hệ thống thông gió là gì? Hệ thống thông gió là hệ thống được thiết kế để duy trì và cung cấp không khí tươi. Mục...

Hotline 24/7