Chính sách đổi – trả sản phẩm như sau:

I. Khách hàng được đổi hoặc trả sản phẩm trong các trường hợp sau:

Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật: nhân viên bảo hành đã xử lý nhưng không thể khắc phục được (không bao gồm các nguyên nhân khách quan từ phía khách hàng)

Sản phẩm khi trả phải có:

  • Phiếu bảo hành và Quý khách hàng đem phiếu đến để xác nhận với nhân viên bảo hành công ty
  • Sản phẩm còn giữ nguyên trạng như lúc ban đầu, không bị trầy, xước, va vỡ hoặc có dấu hiệu của sự tác động.

II. Quy định thời gian đổi/trả sản phẩm

1. Đối với sản phẩm bị lỗi sản xuất: trong vòng 1 ngày kể từ ngày mua.

2. Đối với sản phẩm không bị lỗi sản xuất:

  • Khách hàng được quyền trả lại sản phẩm đã mua. Chúng tôi sẽ thu lại sản phẩm với giá trị thực tế còn lại.
  • Việc đổi – trả sản phẩm phải thỏa điều kiện quy định tại mục (I)

Lỗi sản xuất:

Lỗi phát sinh trên sản phẩm có nguyên nhân do sản xuất, không phải lỗi phát sinh do khách hàng sử dụng không dùng hoặc không vận hành đúng theo sách hướng dẫn.